TUYỆT MẬT HĐXS MIỀN BẮC+ MIỀN NAM

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 (HĐXS) MIỀN TRUNG:

10.000.000 VNĐ

NHẬN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG (viettinbank/vietcombank/agribank/bidv... )

Hỗ trợ các loại thẻ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO HOẶC SĐT [ 0866117303 ]: ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÊM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 (HĐXS) MIỀN TRUNG

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 (HĐXS) MIỀN TRUNG KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI NẠP PHÍ
09/11/2018 THỨ 6 ĐÀI GIA LAI NẠP PHÍ NHẬN SỐ QUA ZALO:0866117303 TỶ LỆ ĂN 100%....
13/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(74) 3 CÀNG ĐỀ(109) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+ GIẢI 8 (ĐÀI ĐẮC LẮC) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
12/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(39) 3 CÀNG ĐỀ(054) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+ GIẢI 8 (ĐÀI TT HUẾ) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
11/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(87) 3 CÀNG ĐỀ(872) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+ GIẢI 8 (ĐÀI KHÁNH HÒA) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
10/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(25) 3 CÀNG ĐỀ(156) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+ GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
09/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(12) 3 CÀNG ĐỀ(960) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+ GIẢI 8 (ĐÀI GAI LAI) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
08/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(19) 3 CÀNG ĐỀ(527) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+ GIẢI 8 (ĐÀI BÌNH ĐỊNH) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
07/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(51) 3 CÀNG ĐỀ(540) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
06/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(27) 3 CÀNG ĐỀ(403) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐẮC LẮC) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
05/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(60) 3 CÀNG ĐỀ(059) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI TT HUẾ) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
04/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(58) 3 CÀNG ĐỀ(476) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI KHÁNH HÒA) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
03/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(21) 3 CÀNG ĐỀ(595) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
02/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(54) 3 CÀNG ĐỀ(117) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI GIA LAI) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
01/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(73) 3 CÀNG ĐỀ(806) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI BINHD ĐỊNH) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
31/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(56) 3 CÀNG ĐỀ(956) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
30/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(62) 3 CÀNG ĐỀ(559) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐẮC LẮC) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
29/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(89) 3 CÀNG ĐỀ(667) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI TT HUẾ) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
28/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(86) 3 CÀNG ĐỀ(919) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI KHÁNH HÒA) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
27/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(18) 3 CÀNG ĐỀ(846) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
26/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(24) 3 CÀNG ĐỀ(647) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI GIA LAI) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
25/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(03) 3 CÀNG ĐỀ(565) TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI BÌNH ĐỊNH) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
24/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(04) 3 CÀNG ĐỀ(227) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
23/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(94) 3 CÀNG ĐỀ(795) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐẮC LẮC) 21 NGƯỜI LẤY SỐ
22/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(95) 3 CÀNG ĐỀ(155) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI TT HUẾ) 23 NGƯỜI LẤY SỐ
21/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(70) 3 CÀNG ĐỀ(266) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI KHÁNH HÒA) 22 NGƯỜI LẤY SỐ
20/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(05) 3 CÀNG ĐỀ(916) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 21 NGƯỜI LẤY SỐ
19/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(50) 3 CÀNG ĐỀ(115) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI GIA LAI) 20 NGƯỜI LẤY SỐ
18/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(74) 3 CÀNG ĐỀ(501) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI BÌNH ĐỊNH) 19 NGƯỜI LẤY SỐ
17/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(06) 3 CÀNG ĐỀ(128) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
16/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(01) 3 CÀNG ĐỀ(554) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐẮC LẮC) 16 NGƯỜI LẤY SỐ
15/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(26) 3 CÀNG ĐỀ(587) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI TT HUẾ) 20 NGƯỜI LẤY SỐ
14/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(14) 3 CÀNG ĐỀ(248) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI KHÁNH HÒA) 19 NGƯỜI LẤY SỐ
13/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(12) 3 CÀNG ĐỀ(995) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
12/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(00) 3 CÀNG ĐỀ(126) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI GIA LAI) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
11/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(02) 3 CÀNG ĐỀ(779) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI BÌNH ĐỊNH) 19 NGƯỜI LẤY SỐ
10/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(35) 3 CÀNG ĐỀ(671) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 17 NGƯỜI LẤY SỐ
09/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(86) 3 CÀNG ĐỀ(873) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐẮC LẮC) 15 NGƯỜI LẤY SỐ
08/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(15) 3 CÀNG ĐỀ(098) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI TT HUẾ) 16 NGƯỜI LẤY SỐ
07/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(24) 3 CÀNG ĐỀ(555) TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI KHÁNH HÒA) 15 NGƯỜI LẤY SỐ
06/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(85) 3 CÀNG ĐỀ(582) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI ĐÀ NẴNG) 15 NGƯỜI LẤY SỐ
05/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(43) 3 CÀNG ĐỀ(775) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI GIA LAI) 18 NGƯỜI LẤY SỐ
04/10/2018 GÓI 3 CÀNG ĐỀ + GIẢI 8 MT : GIẢI 8(77) 3 CÀNG ĐỀ(47) TRÚNG 3 CÀNG ĐỀ+GIẢI 8 (ĐÀI BÌNH ĐỊNH) 15 NGƯỜI LẤY SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TK ĐÃ LƯU